Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

Aby nám tato doba byla milostiplná

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2011, předané vizionářkou Marií. „Drahé děti! Dnes vám chci dát naději a radost. Vše, co je kolem vás, dítka, vás vede k pozemským věcem, a já vás chci vést k milostiplnému času, abyste tak v této…

Moci začít znovu s nepopsaným listem by bylo jednoduché

Člověk na své cestě životem prožije docela dost různých událostí, které nějak zasáhnou jeho srdce. Ocitne se na mnoha křižovatkách, kde bude muset volit cestu a mnohdy nedohlédne za zatáčku a bude se ještě muset několikrát vracet. A kdo ještě nikdy…

Vzpomínky na Velehrad

Člověk ani nemrkl a už jsou to bezmála tři měsíce od letošní XI. Pěší pouti na Velehrad. I Povelehradské setkání už proběhlo a mně se zase v mysli začínají drát do popředí vzpomínky na tuto jedinečnou akci. A tak jsem si řekla, že by po těch třech…

Když si jde člověk za svým, tak si může i zaplesat, a to nejen na plese :)

To bylo tak, že jednou se signaly.cz rozhodly oslavit 10. výročí domény plesem. A já, toho času ještě tuctový uživatel, se nechala touto akcí zaujmout. Plesy mě vždycky lákaly, ale vždycky jsem také narážela na argumenty, že jsem moc malá:) Když…

Poselství z 2.11.2011 předané vizionářkou Mirjanou

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. listopadu 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! Otec vás nenechal vám samotným. Nesmírná je jeho láska, láska, která mne vede k vám, abych vám pomohla, abyste Ho poznaly a abyste Ho,…

Poselství Panny Marie z 25.10.2011

„Drahé děti! Dívám se na vás a ve vašich srdcích nevidím radost. Dnes vám chci já dát radost Vzkříšeného, aby vás On vedl a objal svojí láskou a něhou. Miluji vás a prosím za vaše obrácení neustále před mým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly…

Klíč

Klíč Ve vzpomínkách listuješ, jak v novinách černých kronik, Slzy stěží skrýváš. Kdo je ten pravý viník? Nás se ptáš a ptáš se i sebe. Proč lež tak zebe, když zůstáváš sám? Co říct ti mám? Klíč zná jen nebe. To ty však odmítáš, pravdu nechceš znát.…

protože každý z nás žádá zázrak, ale nechce udělat zázrak v sobě.

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. října 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! I dnes vás moje mateřské srdce volá k modlitbě, k vašemu osobnímu vztahu s Bohem Otcem, k radosti modlitby v Něm. Bůh Otec vám není daleko a…

Poselství z 25.9.3011

Přináším vám prostřednictvím tohoto článku nejnovější poselství z Medjugorje a všechny nás moc prosím - přečtěme si jej, uložme do svého srdce a snažme se jej žít... protože skrze poselství a školu Panny Marie můžeme bezpečně dojít k Bohu....…

Boží dotek

Když jsem včera sepisovala článek o modlitbě Anděl Páně na Katolickém gymnáziu, neměla jsem ještě ani ponětí o příhodě, která se dnes stala v naší třídě. Pátek není pro nás, 1. A, zrovna lehkým dnem. Také proto, že máme pátou hodinu literaturu, kde…