Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

Na Tvůj příchod čekáme...

"Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste," modlíme se každou neděli v Tajemství víry po proměňování. Ale někdy přemýšlím, jestli to, co říkáme, myslíme vážně. na Tvůj příchod čekáme... Dnes máme…

Králů Král

I přes mou zdánlivou literární nečinnost mi Bůh občas sešle paprsek z lampy múz a přeje si být oslaven i jednou šestnáctiletou studentkou... A tak se s vámi můžu podělit o text jedné písničky, která vznikla začátkem dubna....

Je čas začít stavět :)

Jednou v hodině biologie nám učitelka vysvětlovala, jak je důležité, neučit se jen fakta jako telefonní seznam, ale znát i souvislosti a naše znalosti pak použít a ověřovat v reálném životě. Vykládala, jak bichlovat se jen hesla, která nám nic…

Velikonoce za dveřmi a my stále daleko...

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. března 2012 „Drahé děti! I dnes vám chci s radostí dát svoje mateřské požehnání a vyzvat vás k modlitbě. Ať se vám modlitba stane potřebou, abyste každý den rostly více ve svatosti. Pracujte více na svém…

Modlitba a půst s naší nebeskou Matkou

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 18. března 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981. do 25. prosince 1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila…

Čas naší zkoušky

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. března 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti, skrze nesmírnou lásku Boží přicházím já mezi vás a vytrvale vás volám do náruče svého Syna. Mateřským srdcem vás prosím, děti moje, ale i…

"Moc mluvíte a málo se modlíte"

„Drahé děti! V tomto čase vás zvláštním způsobem vyzývám: Modlete se srdcem. Dítka, vy mnoho mluvíte a málo se modlíte. Čtěte, meditujte Písmo svaté a slova v něm napsaná, ať jsou vám život. Já vás povzbuzuji a miluji, abyste v Bohu našli svůj mír a…

Zavládla pýcha, ale jen pokorná duše září čistotou a krásou

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. února 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! Já jsem s vámi tak dlouho a již tak dlouho vám ukazuji na Boží přítomnost a na Jeho bezmeznou lásku, kterou si přeji, abyste všichni poznali.…

Modlit se, dokud nám modlitba nedá radost

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2012 „Drahé děti! S radostí vás i dnes vyzývám: otevřte svá srdce a poslouchejte moji výzvu. Já vás chci znovu přiblížit mému Neposkvrněnému srdci, kde najdete útočiště a mír. Otevřte se modlitbě, až se…

Kdy skončí naše hledání?

Nejnovější Poselství z Medžugorje

« novější 1 2 3 4 5 6 7 13 19 25 starší »