Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

Archiv 2014

Ne, aby vás někdy napadlo, že nevěříte

Se spolužačkou jsme se zapojily do projektu charity a začaly jsme chodit navštěvovat nemocné do LDN, abychom je potěšily naší přítomností, popovídaly si s nimi a třeba jim pozvedly trochu náladu. Ale musím se přiznat - ne vždycky se mi tam chce...…

Cožpak v nás nehořelo srdce?

Když jsem si dnes odpoledne otevřela svoji Jeruzalémskou Bibli, abych si přečetla poslední kapitolu Lukášova evangelia a splnila tak jedno z postních předsevzetí, velmi mě zaujal úryvek o učednících odcházejících z Jeruzaléma do Emauz.

Jak se o mě Bůh zase jednou postaral

Po zimě, která vlastně ani nezačala, už se pomalu hlásilo o žezlo jaro a já jsem nevstávala v pondělí ve 4:40 jako obvykle, ale až kolem šesté hodiny. Proč jindy tak brzy? To víte, škola volá, a na kágéčko do Třebíče je to od nás ještě pěkný kus…