Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

rubrika Poselství od Panny Marie Medžugorské


Jakou cestou se dát?

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. července 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Děti moje! Znovu vás mateřsky prosím, abyste se na okamžik zastavily a zamyslely nad sebou a nad pomíjejícností tohoto svého pozemského života. Potom…

Velikonoce za dveřmi a my stále daleko...

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. března 2012 „Drahé děti! I dnes vám chci s radostí dát svoje mateřské požehnání a vyzvat vás k modlitbě. Ať se vám modlitba stane potřebou, abyste každý den rostly více ve svatosti. Pracujte více na svém…

Modlitba a půst s naší nebeskou Matkou

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 18. března 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981. do 25. prosince 1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila…

Čas naší zkoušky

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. března 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti, skrze nesmírnou lásku Boží přicházím já mezi vás a vytrvale vás volám do náruče svého Syna. Mateřským srdcem vás prosím, děti moje, ale i…

"Moc mluvíte a málo se modlíte"

„Drahé děti! V tomto čase vás zvláštním způsobem vyzývám: Modlete se srdcem. Dítka, vy mnoho mluvíte a málo se modlíte. Čtěte, meditujte Písmo svaté a slova v něm napsaná, ať jsou vám život. Já vás povzbuzuji a miluji, abyste v Bohu našli svůj mír a…

Zavládla pýcha, ale jen pokorná duše září čistotou a krásou

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. února 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! Já jsem s vámi tak dlouho a již tak dlouho vám ukazuji na Boží přítomnost a na Jeho bezmeznou lásku, kterou si přeji, abyste všichni poznali.…

Modlit se, dokud nám modlitba nedá radost

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2012 „Drahé děti! S radostí vás i dnes vyzývám: otevřte svá srdce a poslouchejte moji výzvu. Já vás chci znovu přiblížit mému Neposkvrněnému srdci, kde najdete útočiště a mír. Otevřte se modlitbě, až se…

Kdy skončí naše hledání?

Nejnovější Poselství z Medžugorje

Modlitba, svědectví, pokoj

Poselství Panny Marie z 25. prosince 2011 předané prostřednictvím vizionářky Marije Pavlovičové – Lunettiové v Medjugorji.

Aby nám tato doba byla milostiplná

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2011, předané vizionářkou Marií. „Drahé děti! Dnes vám chci dát naději a radost. Vše, co je kolem vás, dítka, vás vede k pozemským věcem, a já vás chci vést k milostiplnému času, abyste tak v této…

Poselství z 2.11.2011 předané vizionářkou Mirjanou

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. listopadu 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! Otec vás nenechal vám samotným. Nesmírná je jeho láska, láska, která mne vede k vám, abych vám pomohla, abyste Ho poznaly a abyste Ho,…

Poselství Panny Marie z 25.10.2011

„Drahé děti! Dívám se na vás a ve vašich srdcích nevidím radost. Dnes vám chci já dát radost Vzkříšeného, aby vás On vedl a objal svojí láskou a něhou. Miluji vás a prosím za vaše obrácení neustále před mým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly…

protože každý z nás žádá zázrak, ale nechce udělat zázrak v sobě.

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. října 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! I dnes vás moje mateřské srdce volá k modlitbě, k vašemu osobnímu vztahu s Bohem Otcem, k radosti modlitby v Něm. Bůh Otec vám není daleko a…

Poselství z 25.9.3011

Přináším vám prostřednictvím tohoto článku nejnovější poselství z Medjugorje a všechny nás moc prosím - přečtěme si jej, uložme do svého srdce a snažme se jej žít... protože skrze poselství a školu Panny Marie můžeme bezpečně dojít k Bohu....…

Poselství od Panny Marie pro Mirjanu z 2.9.2011

„Drahé děti, já jsem vám, celým srdcem a duší plnou víry a lásky k nebeskému Otci, darovala a znovu dávám svého Syna. Můj Syn vás, lide celého světa, seznámil s jedním pravým Bohem a Jeho láskou. Vedl vás cestou pravdy a učinil vás bratry a sestrami…

I bolestných kroků je třeba!

Přináším vám poselství Panny Marie z 2. července 2011. Přečtěte si prosím výzvu Panny Marie, čas milosti se krátí... Poselství z Medžugorje, 2. července 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! Dnes vás zvu, kvůli vaší jednotě…