Přináším vám prostřednictvím tohoto článku nejnovější poselství z Medjugorje a všechny nás moc prosím - přečtěme si jej, uložme do svého srdce a snažme se jej žít... protože skrze poselství a školu Panny Marie můžeme bezpečně dojít k Bohu....

 

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. září 2011

Marija during an apparition
Drahé děti! Volám vás, aby tento čas byl pro vás všechny časem svědectví. Vy, kteří žijete v lásce Boží a zakusily jste jeho dary, dosvědčujte je svými slovy a životem, aby byly druhým k radosti a povzbuzení ve víře. Já jsem s vámi a neustále se přimlouvám před Bohem za vás všechny, aby vaše víra byla stále živá a radostná a v lásce Boží. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 
 
 
 
(převzato z medjugorje.ws)