Ještě jsem nepřestala být studentkou a už jsem se stala učitelkou. Nová životní právě začíná. Je pravda, že jsem se do toho vrhla trochu po hlavě - zatím bez jakékoli pedagogické praxe, nestihla jsem projít ani oborovými didaktikami na univerzitě. Totální tabula rasa. 

Zdroj obrázku: https://christianknoebel.com

Protože se mi přecijen nechtělo začínat úplně s čistým štítem, prolistovala jsem si několik odborných publikací a v jedné z nich jsem narazila na zajímavou poznámku:

"Obeznámíme hráče také s tím, že každý má právo nevědět. (...) Teprve když si hráč dovolí chvíli klidně nevědět, je otevřen poznání, porozumění, novému pohledu na věci."1


Došlo mi, že tento citát se nemusí vztahovat pouze k hráčům/žákům, ale že se týká také mne. Že i já se nemusím stále snažit působit dojmem, že všechno vím - jak před kolegy v učitelském kolektivu, tak před svými žáky. Že i já mám jakožto začínající učitelka právo nevědět. Od toho přece ty první dny a týdny jsou, od toho je několik prvních let, abych zjistila, abych se naučila, abych nasbírala zkušenosti. 

Někdy mám tendenci snažit se být stoprocentní - bezchybně vychytat každou situaci. Každý "osobní" neúspěch mě pak dokáže pěkně rozhodit. A přitom je to tak zbytečné! Přitom každý ví, že žádný učený z nebe nespadl. Neříkám, že se nechci i nadále snažit být dobrou učitelkou, ale je jasné, že i k tomu potřebuje člověk dorůst a často nejvíc roste právě přes různé karamboly, které zákonitě přijdou. Není třeba se jich ale obávat. Není třeba se obávat chyb.

Naopak mám prostor pro hledání vlastního přístupu, vlastních metod. Mám prostor pro naslouchání zkušenostem kolegů. Mám prostor pro to najít si svůj vlastní styl. 

 

Kéž nikdy, ani jako učitelka, nespoléhám jen na vlastní síly. Kéž do celého mého pedagogického působení neustále vstupuje Duch svatý a On sám mě vede. Ať mi pomáhá netrápit se neúspěchy, ale spíše se z nich poučit. Ať mě učí shovívavosti k sobě samé.

 _____________

1 ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 3. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-339-0, s. 29