Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

rubrika Méně známí světci (alespoň pro mne :-))


Sv. Monika

Poznámky z přednášky o. Marka. Třeba vám taky něco řeknou :-)

sv. Jan Maria Vianney

Po týdnu stráveném s Mariankami na chaloupkách se opět vracím. A dovoluji si zveřejnit (v trošku upravené formě) mé zápisky z přednášky otce Marka o sv. Janu Maria Vianneyovi...

Kdo byl sv. Hyacint (Jacek) krakovský?

PATRON DOMINIKÁNŮ, POLSKA, LITVY, PRUSKA, POMOŘANSKA, RUSKA, KRAKOVA, KYJEVA, VRATISLAVIPOMOCNÍK V NEBEZPEČÍ UTONUTÍ, PROTI MANŽELSKÉ NEPLODNOSTINarodil se okolo roku 1185 ve slezské rodině v Kamieni, u polského Opolsku, přesněji na zámku Lance, a…