Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

rubrika Svatí apoštolové


Nestydím se za evangelium!

Ahoj! Dlouho už jsem na svůj blog nic nenapsala. Tento rok jsem se u příležitosti roku svatého Pavla zúčastnila literární soutěže Apoštol Pavel v 21. století se svou povídkou, kterou jsem nazvala Nestydím se za evangelium. Trochu naivní příběh mladé…

Něco málo o sv. Pavlovi - I. část

APOŠTOL POHANŮ Tím se stal sv. Pavel, který nepatřil k původním "dvanácti" , ale byl povolán vskutku dramatickým a nezvyklým způsobem. Nejprve si povězme, že jde o muže, který byl současníkem Petra a ostatních apoštolů, dokonce i Krista,…

Apoštol Jidáš

Nejčastěji se setkáváme s názvem Jidáš Iškariotský. Nejmenoval se Jidáš Iškariotský však proto, že by měl otce, který by se jmenoval Iškariot. Správně se Jidáš jmenoval Judas iš Kariot (iš Kariot-z Kariotu).

Apoštol Matouš

Dříve se jmenoval Levi. Když ho Ježíš povolal z celnice, nazval ho Matija (v překladu Dar Hospodinův). V Písmě svatém se píše pod názvem Matouš.

Apoštol Juda

Juda měl své jméno pořád stejné. Někdy ho však najdeme také pod názvem Tadeáš, Juda Tadeáš nebo Juda Jakubův.

Apoštol Šimon

Apoštol Šimon se dříve jmenoval Zélót. Někdy se také píše jako Šimon Kananejský nebo Šimon Horlivec.

Apoštol Jakub Alfeův

Tohoto apoštola si nesmíme plést s Jakubem Zebedeovým. Proto se většinou nazývá Jakub Alfeův, Jakub Mladší nebo Jakub Spravedlivý.

Apoštol Tomáš

Apoštol Tomáš měl pravděpodobně jméno pořád stejné. Někdy se však setkáme s řeckým přídomkem Digymos. Měl ho proto, že byl z dvojčat.

Apoštol Petr

Apoštol Petr se dříve jmenoval Šimon. Pán Ježíš ho však nazval Kéfas=Petros, tj. kámen skála. Když ho povolal, řekl mu:,,Ty jsi Petr, skála a na té skále vzbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou". Někdy se setkáme i s pojmenováním…

Apoštolové Jakub a Jan

Proč se Jakubovi a Janovi říkalo také synové hromu? Někdo si snad může myslet, že se jim tak říkalo proto, že byli hádaví a prudcí jak hrom. Ale není to tak. Synové hromu je nazval Pán Ježíš,pro výbušnou povahu jejich otce. Protože když Jakuba a…