Dříve se jmenoval Levi. Když ho Ježíš povolal z celnice, nazval ho Matija (v překladu Dar Hospodinův). V Písmě svatém se píše pod názvem Matouš.