Apoštol Petr se dříve jmenoval Šimon. Pán Ježíš ho však nazval Kéfas=Petros, tj. kámen skála. Když ho povolal, řekl mu:,,Ty jsi Petr, skála a na té skále vzbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou". Někdy se setkáme i s pojmenováním Simeon.