Proč se Jakubovi a Janovi říkalo také synové hromu? Někdo si snad může myslet, že se jim tak říkalo proto, že byli hádaví a prudcí jak hrom. Ale není to tak. Synové hromu je nazval Pán Ježíš,pro  výbušnou povahu jejich otce. Protože když Jakuba a Jana Pán Ježíš povolal, aby ho následovali, tak se jejich otec hned rozzlobil.