Poznámky z přednášky o. Marka. Třeba vám taky něco řeknou :-)


Svatá Monika

 • matka sv. Augustina, žila v sev. Africe
 • vzala si pohana, který ji nedovolil pokřtít syma Augustina
 • syna učila tajně katechismus, ale on ji později přestal poslouchat
 • přidal se k jakési sektě
 • měl nemanželské dítě
 • Monika se za syma modlila a dávala si vinu na jeho zcestí
 • Augustin se rozhodl odejít do Itálie, matka ho přemlouvala, ale když se jí to nepovedlo, modlila se, nepomáhalo to
 • Augustin odplul
 • Bůh měl s Augustinem plán. Augustin šel do Milána.
 • Augustin si šel poslechnout kázání otce Ambrože. Zaujalo ho to a začal chodit pravidelně
 • Augustin si s Ambrožem povídal, rozhodl se obrátit, nechal se pokřtít a vysvětit na kněze, byl dobrý kněz, později biskup,
 • hodně psal, mnohým pomáhal
 • August. bývá znázorňován s hořícím srdcem na dlani
 • obrátil se díky vytrvalé modlitbě své matky, která to nevzdala i přes mnohé pochyby
 • vyprosila i obrácení pro manžela, nechal se pokřtít asi rok před smrtí
 • díky modlení nza manžela a syna se stala svatou
 • Po jejím vzoru nemáme své prosebné modlitby vzdávat!