Minulý víkend jsem strávila v Břežanech u sestřiček Hedviček, které pořádaly duchovní obnovu pro dívky, kterou vedl otec Adam Rucki. Nádherné místo, hluboké myšlenky a komorní skupinka zúčastněných přinesla odpočinek nejen duši, ale i tělu. Rozkvetlé zahrady a vůně jara to všechno ještě umocňovaly.

Ráda bych se s vámi podělila o pár postřehů z přednášek:


 

 • aby církev byla DOMOVEM kam se budeme rádi vracet
 • když chceme někoho obrátit, prvně ho musíme mít rádi ukázat mu LÁSKU
  • otec vyprávěl příběh o mladých lidech, kteří si oblékli bílá trika s nápisem Ježíš tě miluje, a vyrazili na technopárty, za jedním mladíkem přišla nějaká nešťastná slečna a ptá se ho - co to znamená - ten nápis? ... Mladík si říká - co teď, co jí mám říct, Duchu svatý, co jí mám říct...? nakonec jde k ní a vroucně ji obejme se slovz - Tohle to znamená... dívka se rozplakala...
 • láska je první evangelizací
 • Nestaví-li Hospodin dům, marně se stavitelé namáhají aneb svěřit své počínání Bohu :)
 • první setkání s Bohem je skrze RODINNOU LÁSKU - v rodině první setkání i s církví milující, hříšnou i odpouštějící
 • dovolit Bohu, aby žil ve mně
 • jít prvně za Bohem, pak řešit problémy, protože ďábel uteče... železobeton
  • tento příběh je zase o otci jedné početné rodiny, který přišel o práci. Co teď? A tak první, co udělal bylo, že šel na kolena. Modlil se, modlil se o pomoc, o radu... a při modlitbě dostal vnuknutí - máš velké pole, prodej kus a oprav dům... a tak otec šel, prodal kus pole a začal opravovat dům... Rok nechodil do práce a opravy už byly bez mála hotové, chybělo jen pár drobnost. Byla zima, tak byl otec zrovna na sjezdovce na lyžovačce, kde se seznámil s jakýmsi majitelem firmy a netrvalo dlouho - slovo dalo slovo a tatínek měl práci ještě lepší, než dříve...
 • víra=přilnutí k Boží vůli
 • jedeš v autě a najednou vidíš před sebou na cestě Ježíše, jak stopuje... "jo, nastup si, budeš mě navigovat, abych nenaboural a dojel té věčné slávy..." to je styl víry POJISTKA, já řídím, ale můžeš mi pomáhat a vytahovat mě z bryndy... ale "pojď, vezmi si klíče, já s Tebou ráda pojedu kamkoli" to je teprve výzva, to je teprve důvěra a víra...
 • MAMON - vše, co postavím nad Boha

 

 • Víra=uznání své slabosti a očekávání od Boha všechno Boží láska nemůže uzdravit, když nejsou rány...
 • víra + milost = spása + SKUTKY ZJEVUJÍCÍ SPÁSU ... dříve si mysleli, že víra + skutky = spása, ale nebe se nedá zasloužit, nebe dojdeme jenom díky Božímu milosrdenství
 • církev není klub dokonalých, ale nemocnice, kde lékařem je Ježíš

 

 • nyní je ADVENTNÍ DOBA - čekáme na příchod Ducha Svatého
 • letnice začaly a trvají do skonání věků, záleží nakolik Ducha sv. přijmeme
 • kdo miluje, ten odmítá hřích sobectví
  • I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. Joel 3,1-2
 • očištění OHNĚM (šperky, džbánek, ale i SRDCE...)

 

A nakonec malá rada :) ...Netrhej pejskovi kost z huby - pokouše tě, ale hoď mu řízek, on pustí kost a ještě ocáskem poděkuje... :))