Poselství Panny Marie z 25. prosince 2011 předané prostřednictvím vizionářky Marije Pavlovičové – Lunettiové v Medjugorji.


„Drahé děti! I dnes jsem vám přinesla v náručí svého Syna Ježíše, aby ON vám dal svůj mír. Modlete se děti moje a dávejte svědectví, aby v každém srdci převládl ne lidský, ale božský mír, který nikdo nemůže zničit. To je onen pokoj v srdci, který Bůh dává těm, které miluje. Díky křtu jste všichni zvláštním způsobem zváni a milováni, proto dávejte svědectví a modlete se, abyste byly mýma vztaženýma rukama tomuto světu, který dychtí po Bohu a míru.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!“


/www.fatym.com/