Jako dodatek k poslednímu článku bych ráda přidala modlitbu, která má dvě obměny, na ráno i večer, a myslím si, že je celkem dobře zapamatovatelná. My se ji v rodině modlíme odjakživa a je to pěkný start i konec dne :)

Takže, zde je:

 

(ráno)

Klaním se Ti, Bože můj, a miluji Tě z celého srdce. Děkuji Ti, že jsi mě stvořil, dal mi víru a této noci zachoval. Obětuji Ti dnešní skutky. Dej, ať jsou všechny podle Tvé svaté vůle a k větší slávě Tvé. Chraň mě od hříchu a ode všeho zlého. Milost Tvá budiž vždy se mnou a s mými drahými, amen.

 

(večer)

Klaním se Ti, Bože můj, a miluji Tě z celého srdce. Děkuji Ti, že jsi mě stvořil, dal mi víru a tohoto dne zachoval. Odpusť, co zlého jsem dnes spáchal, a vykonal-li jsem něco dobrého, přijmi to. Opatruj mě při odpočinku a chraň mě ode všeho zlého. Milost Tvá budiž vždy se mnou a s mými drahými, amen.