JEdnou (myslím, že to bylo loni na horách) jsem si tak kreslila na kousek papíru jakési čáranice a věřte, nevěřte, co z toho vyšlo.