Tak jsem právě složila další písničku. O:-) Snad se vám bude líbit...

PROSBA K PANNĚ MARII

1. Maria, k Tobě se utíkám,

Maria, o přímluvu tvou žádám!

Já stále do stejných pastí padám,

já stále s vírou k Tobě volám,

 

Ref: Vždyť čistá jsi jak modré nebe,

i sám Pán Bůh vybral si Tebe!

Já klečím před Tebou plačící,

do Tvých modrých očí hledící,

 

Proti Tvé lásce jsem ničím,

své nebe stále si ničím.

Tvé modlitby mění se v kámen,

co spravuje dům můj den za dnem!

 

2. Maria, životem s Tebou chci jít,

Maria, tvé vlastnosti chtěl bych mít.

Já stále vidím jen hříchy své,

já stáletoužím po lásce Tvé,

 

Ref: Vždyť čistá jsi jak modré nebe,

i sám Pán Bůh vybral si Tebe!

Já klečím před Tebou plačící,

do Tvých modrých očí hledící,

 

Proti Tvé lásce jsem ničím,

své nebe stále si ničím.

Tvé modlitby mění se v kámen,

co spravuje dům můj den za dnem!