Všichni byli napjatí a měli trému. Nikdo si nedokázal knížete představit a všichni byli nervózní. Co mu budou říkat a co mají dělat, aby na něho zapůsobili a nestali se otroky? Avšak se v davu našla jedna osůbka, jen jedna jediná, která si knížete dokázala představit a která měla větší strach než všichni ostatní. Byla to Janča, která už od převrhnutí povozu měla vážné podezření a velké tušení. A zatím také všechno vycházelo a sedělo. Chtěla se svěřit Nikol hned, ale vybavovala se s Štěpánem s tím klackem, tak jak jí měla něco říkat? Ale teď už se nedalo nic dělat. Měla jen veliký strach jak dopadne. Nechtěla být otrokyní. 'Ještě když mi to Nikol tak zavařila!" Pomyslela si v duchu… Obrovské dveře zapraskaly a v pantech to trochu zavrzalo, jak se začaly otevírat. Pomalu se před nimi začaly objevovat vysoké mramorové sloupy, měkké koberce, po stěnách mohutné obrazy, všude plno květin a přímo před nimi knížecí trůn. Všichni byli napjatí a nedočkaví, až konečně poznají toho knížete, ale ouha! Jakmile se obrovské zdobené dveře otevřely a všichni zajatci zhlédli místnost, zpozorovali také, že knížecí trůn je prázdný. Vlastně celý sál byl prázdný, jen v rohu stál zamyšleně jakýsi muž. I když byl otočený čelem ke zdi, vypadal jako hrozba celého světa, družina se ho snažila nevšímat, jen řidič k němu přišel poklonil se a řekl: " Kníže Leo, ať vládneš nám navždy! Omlouvám se, za zpoždění, ale při dopravě zboží jsme měli nesnáze. Při cestě Zeleným lesem se nám převrátil vůz a převrátil se nemohli jsme…" "Tak dost těch zbytečných řečí, Gorazde! Zkrátka máte zpoždění. Teď laskavě odejdi, až si můžu zboží protřídit!" Pravil ostře Leo. Celou dobu stál obličejem ke zdi, ale jakmile vyslovil "Gorazde" otočil se. Teď vyšla konečně pravda na světlo. Před tvářemi cestujících se objevil mladý, hranatý obličej. Oči hořely hladovým ohněm, který chtěl pálit a pálit. Holky se ulekly. Janča si pomyslela, že to její vychloubání před řidičem bylo vlastně k ničemu, když teď řidič odejde a byla sama na sebe naštvaná. Knížete se bála. Nikol se kníže naopak velmi líbil. Připadala si jak v hororovým filmu, a teď se právě před ní objevil Hladový upír. A vlastně vůbec nic co se tu dělo nebrala pořádně vážně…