Květinka pro tebe!

KopretinaMalinkou květinku
Našla jsem na louce,
malou kopretinku,
co pohladí tvé srdce.

Květinka pro mého kamaráda
který mě má rád,
tomu jsem svou kopretinku dala,
Aby náš vztah přestal vát...

Však ta bílá krása,
ta je i pro tebe,
Jsi-li můj přítel,
máš čisté nebe!