Minule jsem psala o tom, jak poznáme, že se blíží konec. Teď tu nejprve opíšu úryvek z Písma, ve kterém Ježíš popisuje co nastane, jaký bude ten konec. Úryvek vlastně navazuje ta ten předcházející. Tak tedy:

MT 24,15-28

Když pak uvidíte 'znesvěcující ohavnost', o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj- tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu; a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnach! Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě, nebo v sobotu. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by žádný člověk spasen; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Tehdy, řekne-li vám někdo: 'hle, tu je Mesiáš, nebo tam', nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 

 

Je to hrozné, když si to pokouším představit. Ano, jak jsem psala minule, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Ale zde Pán Ježíš sám poukazuje na skutečnost, že i ti vyvolení by se v těchto dnech mohli vydat na špatnou cestu a proto budou ty dny zkrácené.

Vyvstanou lžimesiášové a lži proroci... Kolik jich už je jenom dnes po celém světě? Kolik šamanů a kouzelníků tu je?A co už jenom ti nedokážou? Taky dělají kouzla, že jin člověk těžko porozumí... To pak budou předvádět kdovíjaké zázraky, přitom to budou jen sprosté triky!  Ale skutečně tak božskýmpodobné, že by se nachytaly i ti nejodolnější...  

Ano, je to neustále o tom samém. Je to o naší víře! Ale také o našich modlitbám. Panna Maria v Mežugoriji nás neustále (teď už) napomíná, kárá, a poukazuje nám na cestu obrácení, ale kdo ji poslouchá...?

A kdo se vlastně dostane do nebe? Bůh stvořil lidi, aby v nebi nahradil místo po padlých andělech... Ale kolik místa tam zbývá? Svět skončí, až bude místo zaplněné a jestliže se již schyluje ke konci, mnoho volného místa už tam asi nebude, ale na druhou stranu je ho tam tolik, aby tam došli všichni, kteří si to zaslouží... Ale kdo si to doopravdy zaslouží? Každý by se měl zamyslet sám, jestli se chová ta, aby se za něj Pán Bůh nemusel stydět...

2TM 2,11-13: 

Věrohodné je to slovo:

Jestliže jsme s NÍM zemřeli,

Budeme s NÍM i žít.

Jestliže s NÍM vytrváme,

budeme s NÍM i vládnout.

Zpřeme-li HO,

i ON nás zapře.

Jsme-li nevěrní, ON zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.