Rus, Čech a Američan se vsadí, kdo projde dál neznámou jeskyní, kterou objevili... První jde Rus. Sotva však ujde pár kroků, zaslechne z hloubi jeskyně: ,,Až tě chytim, tak tě snim!" To ho opravdu vyleká, že peláší honem ven. Potom tam jde Američan a uslyší to samé. Odváží se ještě na pár kroků, ale když to uslyší znovu a ještě hrozivěji, tak bere strachem roha. Poslední jde Čech. Jde a slyší: ,,Až tě chytim, tak tě snim!" On si však toho nevšímá. Nevšímá si toho hlasu, ani když je hrozivější a hrozivější. Když dojde na konec jeskyně uvidí malého tlustého trpaslíka jak se vrtá v nose a říká: ,,Až tě chytim, tak tě snim!"