26.4.

Štěstí je důsledkem moudrosti. (Rainer Maria Rilke)

Jeden muž měl zvláštního koníčka. Sbíral nahrané proslovy slavných lidí: Martina Luthera Kinga, Kennedyho, Weizäckera, Gorbačove, Mitteranda, Adenaurea, Che Guevary a dalších. Měl je nahrány na kazetách a často je poslouchal. Čím častěji jim však naslouchal, tím víc ho inspirovalo, kolik energie bylo v pauzách. Tato myšlenka ho zaujala a po letech dospěl k tomu, že ze všech kazet vystříhal pauzy a slepil je dohromady. Nakonec naslouchal jenom tichu těch pauz a během několika minut byl naplněn energií velkých řečníků minulého století.

Dnes se pokusím vnést do hluku všedního dne potřebný klid tím, že budu naslouchat svému nitru.

 

 

 

27.4.

Krása má tu sílu a nadání, že vnáší mír do lidských srdcí. (Cervantes)

Dánský filozof Soren Kierkegaard vypráví v jednom podobenství o lilii, která si bezstarostně rostla na jakémsi odlehlém místě. Jednoho dne k ní přihopsal pták. Přišel zítra i pozítří, Až se lilie do ptáka zamilovala, protože byl krásný. Pták byl ovšem zlý, protoželilii předváděl výhody své svobody a nevýhody její nesvobody. Nakonec jí vyprávěl o jiných krásných liliích, které rostou v jiných krajích a jsou obdarovávány obdivem a úctou. Lilie začala být smutná a přemýšlela o svém osudu. Vždycky si připadala uboze a chtěla růst docela jinde, mezi královskými a císařskými květinami, o nichž jí pták vyprávěl. Prosila tedy ptáka, aby ji vzal do zobáčku a zanesl k těm krásným květinám. Pták jí přání splnil, utrhl květinu bez kořenů a odletěl s ní za krásnějšími květinami, one však mezitím zvadla.

Nechci vždy jen to, co mají jiní?