K čemu je víra?Naco se zdržovat a ztácet čas návštěvami bohoslužeb?

Je mnoho dobrých věcí, které nám víra dává:

1) Máme se komu svěřovat.

2) Máme se na koho obrátit, když se cítíme sami.

3) Můžeme Boha prosit, v naději, že nás vyslyší.

4) Skrze Boha poznáváme, jak dát životu smysl.

5) Lépe chápeme smysl svátků Vánoc a Velikonoc a mnoha dalších.

6)  Víme, že nás někdo miluje.

7) Lépe se vyvarujeme těžkých hříchů.

8) Víme, komu děkovat za každodenní pokrm.

9) Máme koho prosit, za odpuštění hříchů.

10) Můžeme svoji vírou přivést i jiného člověka k Bohu.

11) Naše víra dává smysl všemu, co v životě zažijeme, dbrému i zlému.

12) VÍME, ŽE BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ JE VELKÉ A ŽE KDYŽ ZHŘEŠÍME, MŮŽEME SE SKRZ SVÁTOST SMÍŘENÍ OČISTIT A PO SMRTI VEJÍD DO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO. 

Takovýchto smyslů naší víry je mnohem víc. Napište mi nějaké další, pokud víte.