Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

Kamarádi - 6.díl

Když přijedou do nemocnice, nejdříve mu udělají rentgen. Pak si zavolají Vlastu, aby jí řekli, jak to dopadlo. ,,Zlomené to rozhodně není!" řeknou jí, ,,ale ten kluk tu bude muset pár dní zůstat, Má to ošklivě naražené, musel velmi nešťastně…

Kamarádi - 5.díl

,,Hlídej tady děcka Veroniko," řekne Lukáš, ,,já musím do tábora zavolat sanitku. Ještě, že jsem tu na kole." Trvá to trochu déle, ale za chvíli už přijíždí sanitka i s Lukášem rovnou na místo a při nakládání se saniťáci domlouvají s…

Kamarádi - 4.díl

Hned, jak přišli do lesa, řekla jim Vlasta:,, Vysvětlím vám pravidla první hry. Rozdělíme se na dvě skupiny po sedmi, každý v té skupině dostane číslo. Já budu stát mezi dvěma řadami, které naproti sobě vytvoříte a budu držet šátek. Když řeknu třeba…

Kamarádi - 3.díl

Když přijeli na faru, na které byli ubytovaní, bylo už skoro 11 hodin, tak se všichni rychle převlékli, vybalili si věci a šli na oběd, který vařili Veřčini rodiče, ti už totiž přijeli dříve. Když už byli skoro všichni po jídle, řekl Lukáš:,…

Kamarádi - 2.díl

Když se všichni představili, tak si Pepa připadal dokonce i méně odstrčený než předtím. Nejvíce se však skamarádil s Dominikem, Filipem, Homzem a Marií. Snad proto, že měli všichni stejnou věkovou kategrii a všichni byli hodní a moudří. Zato Tonda,…

Kapitola 1. - Konečně prázdniny

Bylo krásné, tiché, letní dopoledne, když tu do toho ticha cink cink zazvoní zvonek u domu. A už vidíme, kdo to je. Je to Pepa Hodný. Zrovna se vrací ze školy a v obličeji má výraz šťastného úsměvu. A co by taky ne? Vždyť jim začaly prázdniny a on…

Nedělní kázání našeho pana faráře

Byly jednou dvě kamarádky, Anežka z Běhařovic a Zdislava z Tavíkovic. Jednou Anežka nechtěně rozbila Zdislavě horské kolo, které měla od ní vypůjčené. Nepomohlo, že se jí Anežka 3x omlouvala. Zdislava jí řekla, že je běhařovská koza a že už s ní…

Zamyšlení nad článkem " Poslední / třetí předpověď utrpení

Na tomto článku můžeme pozorovat hned několik rozdílů. Například rozdíly mezi způsobem psaní od jednotlivých evangelistů. Vidíme, že Matouš a Marek to mají velice podobné.Zatím co Lukáš zvýrazňuje to, že apoštolové nerozuměli a dívá se na proroctví…

Pomůcka k článku "Morseova abeceda"

Tohle je Morseova abeceda pro ty, kteří ji ještě neumí:A .- J .--- T -B -... K -.- U ..-C -.-. L .-.. V ...-D -.. M -- W .--E . N -. X -..-F ..-. O --- Y -.--G --. P .--. Z --..H .... Q --.-CH ---- R .-.I .. S ...

Poslední / Třetí předpověď utrpení

Třetí předpověď utrpení (Mt 20,17-19)Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl:,, Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho ne smrt a vydají pohanům, aby se mu…