Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

Temné období...

Snad každý z nás si někdy prošel temným obdobím... Nějakým takovým obdobím si teď procházím já... No i když spíš už na obzoru svitl paprsek naděje, ale stále na mě přicházejí smutné chvilky a to většinou když jsem sama... Nevím... zdá se mi,…

Moje malá pastelka...

Včera jsem tuto povídku psala do blogu http://poezieiproza.blog.cz . Rozhodla jsem se, že ji vložím i sem, tak tu je máte... :)

Pán Ježíš radí 3/3

Jak se postit Mt 6,16-18 A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukatovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři si hlavu olejem a tvář svou umyj, abys…

Pár ftípků :D... pro vtipálky :)

Po dlouhé době jsem se rozhodla, že sem opět vložím pár vtipů. Tentokrát jsou z Nezbedy... Učitel ukazuje v hodině přírodopisu žákům vycpané zvíře:"Tak, kdo mi poví, co to je?""To je prosím hranostaj lesní," ozývá se z první…

První jarní den

První jarní den Ráno mě probudil paprsek sluníčka, který mi jemně přejel po obličeji. Chvíli jsem si snažila toho sluníčka užívat, vždyť je sobota, tak jaký spěch? Ale pak jsem se posadila. Pohlédla jsem z okna. Všechen sníh, co napadl o jarních…

Jarní den (báseň)

Jarní den Až uslyšíš zpívat skřivánka,na zemi malý květ, a až rozmrzne studánka,to probudil se svět. Až spatříš kvítek sněženky,až zanotuje pták a čerstvý lístek malinkýukáže ti svůj frak. Jaro přišlo, radujte se!I sojka už si zpívá v lese…

Pán Ježíš radí... 2/3 aneb Jak se modlit...

Nedávno jsem se svěřovala, že se mi při modlitbě špatně soustředí... Našla jsem v Písmu pár vět, které k modlitbě říká Pán Ježíš ( navazuje to na minulý úryvek) MT 6,5-8 Jak se modlit A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v…

Pán Ježíš radí... 1/3

Mt 6,1-4 Jak prokazovat dobrodiní Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv: jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí proroci v synagogách a na ulicích, aby došli…

Malé poděkování a povzbuzení...

Posledních pár článků jsem věnovala docela vážnému a smutnému tématu... Proto bych chtěla teď poděkovat všem, kteří mě svými komentáři velmi povzbudili. Chtěla bych však vyzdvihnout jeden pro mě zvlášť povzbudivý komentář k otázce místa v nebi:…

Apokalypsa aneb konec světa, ale jen toho pozemského! 2/2

Minule jsem psala o tom, jak poznáme, že se blíží konec. Teď tu nejprve opíšu úryvek z Písma, ve kterém Ježíš popisuje co nastane, jaký bude ten konec. Úryvek vlastně navazuje ta ten předcházející. Tak tedy:MT 24,15-28Když pak uvidíte 'znesvěcující…