Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

Archiv 2012

Čas naší zkoušky

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. března 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti, skrze nesmírnou lásku Boží přicházím já mezi vás a vytrvale vás volám do náruče svého Syna. Mateřským srdcem vás prosím, děti moje, ale i…

"Moc mluvíte a málo se modlíte"

„Drahé děti! V tomto čase vás zvláštním způsobem vyzývám: Modlete se srdcem. Dítka, vy mnoho mluvíte a málo se modlíte. Čtěte, meditujte Písmo svaté a slova v něm napsaná, ať jsou vám život. Já vás povzbuzuji a miluji, abyste v Bohu našli svůj mír a…

Zavládla pýcha, ale jen pokorná duše září čistotou a krásou

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. února 2012 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! Já jsem s vámi tak dlouho a již tak dlouho vám ukazuji na Boží přítomnost a na Jeho bezmeznou lásku, kterou si přeji, abyste všichni poznali.…

Modlit se, dokud nám modlitba nedá radost

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2012 „Drahé děti! S radostí vás i dnes vyzývám: otevřte svá srdce a poslouchejte moji výzvu. Já vás chci znovu přiblížit mému Neposkvrněnému srdci, kde najdete útočiště a mír. Otevřte se modlitbě, až se…

Kdy skončí naše hledání?

Nejnovější Poselství z Medžugorje