Cestička do nebe

není snadná, ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš :-)

Archiv 2011

Poselství z 2.11.2011 předané vizionářkou Mirjanou

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. listopadu 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! Otec vás nenechal vám samotným. Nesmírná je jeho láska, láska, která mne vede k vám, abych vám pomohla, abyste Ho poznaly a abyste Ho,…

Poselství Panny Marie z 25.10.2011

„Drahé děti! Dívám se na vás a ve vašich srdcích nevidím radost. Dnes vám chci já dát radost Vzkříšeného, aby vás On vedl a objal svojí láskou a něhou. Miluji vás a prosím za vaše obrácení neustále před mým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly…

Klíč

Klíč Ve vzpomínkách listuješ, jak v novinách černých kronik, Slzy stěží skrýváš. Kdo je ten pravý viník? Nás se ptáš a ptáš se i sebe. Proč lež tak zebe, když zůstáváš sám? Co říct ti mám? Klíč zná jen nebe. To ty však odmítáš, pravdu nechceš znát.…

protože každý z nás žádá zázrak, ale nechce udělat zázrak v sobě.

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 2. října 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu „Drahé děti! I dnes vás moje mateřské srdce volá k modlitbě, k vašemu osobnímu vztahu s Bohem Otcem, k radosti modlitby v Něm. Bůh Otec vám není daleko a…

Poselství z 25.9.3011

Přináším vám prostřednictvím tohoto článku nejnovější poselství z Medjugorje a všechny nás moc prosím - přečtěme si jej, uložme do svého srdce a snažme se jej žít... protože skrze poselství a školu Panny Marie můžeme bezpečně dojít k Bohu....…

Boží dotek

Když jsem včera sepisovala článek o modlitbě Anděl Páně na Katolickém gymnáziu, neměla jsem ještě ani ponětí o příhodě, která se dnes stala v naší třídě. Pátek není pro nás, 1. A, zrovna lehkým dnem. Také proto, že máme pátou hodinu literaturu, kde…

Mezi čtvrtou a pátou

Mezi čtvrtou a pátou. Nebo by se také dalo říct tajemství mé radosti ze školy, kterou už bezmála měsíc navštěvuji. Nikdy nebudu litovat toho, že jsem šla na katolické gymnázium. Ty neuvěřitelné a pro mě jako pro katolíka nezanedbatelné výhody, která…

Marianky Na vodě

Jistě si pamatujete na období, kdy moje nástěnka byla zahlcená prosbami o hlasy pro písničku Korunovaná z "hudební dílničky" Marianek do Velké muzikantské soutěže na Paprskách. Díky vaší podpoře jsme vysoutěžili první místo a s ním i návštěvu…

Poselství od Panny Marie pro Mirjanu z 2.9.2011

„Drahé děti, já jsem vám, celým srdcem a duší plnou víry a lásky k nebeskému Otci, darovala a znovu dávám svého Syna. Můj Syn vás, lide celého světa, seznámil s jedním pravým Bohem a Jeho láskou. Vedl vás cestou pravdy a učinil vás bratry a sestrami…

Modlitba manželky (z nástěnky od sv. Mikuláše ve Znojmě)

Po svatbě: Dej mi, Pane Bože, dost sil na všechny naše krásné společné okamžiky.... Po pěti letech: Dej mi, Bože, prosím Tě, lásku, abych mohla manželovi odpustit... Po deseti letech: Dej mi, Bože, prosím Tě, trpělivost, abych dokázala snášet…