aneb co v době známosti zasejeme, to v manželství sklidíme. 


 

Minulý týden jsem od Boha obdržela tu milost zúčastnit se duchovních cvičení na sv. Hostýně s p. A. J. Pleskačem na téma Vnitřní uzdravení. Mohu pravdivě dosvědčit, že to pro mě byly jedny z "nejduchovnějších" duchovních cvičení, které jsem za svých dvaadvacet let zatím zažila. V čem byly tak přínosné? Páter Pleskač mluví o duchovních věcech, zásadách katolické víry a o životě křesťana narovinu, bez zbytečných kudrlinek a bez zbytečné vaty, která by zmírnila tvrdý náraz, který je nezbytný k zdravému procitnutí. 

Během přenášek se p. Pleskač dotýkal několika stěžejních témat: 1. Odpuštění, 2. Uzdravení, 3. Seslání Ducha svatého. První a třetí téma nechme dnes stranou. K čemu bych ráda napsala pár poznámek, je téma druhé.

Je to právě naše sexualita, která častokrát potřebuje uzdravit. Možná si teď říkáš (podobně jako já dříve), že Tebe se to netýká, ale opak může být pravdou. Závislost na pornografii nebo uvolněné chování - to už jsou pokročilá stádia naší poraněné čistoty. Jak obvázat její rány? P. Pleskač se s námi podělil o následující rady:

 1. Modlitba - první a nejdůležitější, je prostředkem, kterým si vyprošujeme potřebné milosti
 2. Umrtvování - na první poslech to zní skoro strašidelně; o co vlastně jde?
  • umrtvování zraku - říct NE! televizi, romantickým seriálům s lechtivými scénami, nevhodným knihám, dráždivým obrázkům, videím, apod. 
  • umrtvování řeči - vyhýbat se vulgárním, dvojsmyslným řečem, narážkám
  • umrtvování těla - půst od jídla jako prostředek ke cvičení sebeovládání, 
 3. Vyhýbat se příležitostem ke hříchu
 4. Autentická služba - věnovat čas službě bližním
 5. Svátost smíření a eucharistie
 6. Četba Bible
 7. Žít v radosti
 8. Žít velkými ideály - co za tímto bodem vidím já? Nedívat se kolem sebe, jak žijí druzí a že to či ono už je přece ve společnosti normální, ale držet se Božího plánu a věřit, že On mi pomůže
 9. Prosit o dar čistoty
 10. Žít cudně = žít s Bohem

Kromě těchto desíti rad se tématu čistoty dotýkal i dalšími myšlenkami:

 • Mít na paměti, že v době známosti zasévám a v manželství pak sklízím plody
 • Být si vědom toho, že hlavou rodiny má být muž jako obraz nebeského Otce
 • Známost by měla trvat dva roky - poté svatba nebo rozchod
 • Já odpouštím jako první
 • Pouze čistota může zachránit lásku

 

Přiznám se, že některá ponaučení pro mě nebylo jednoduché slyšet. Například jsem si nikdy neuvědomila, že umrtvování zraku by mohlo být tak důležité. Ale když se nad tím člověk zamyslí, dává to smysl. Jde nejen o ten zabitý čas u seriálů, jde také o rozvíjení představ a myšlenek, formování postojů, ovlivňování našeho vnímání. Možná se Ti zdá, že jsou to všechno tvrdá slova - ano, jsou. A člověk sám nemá nejmenší šanci to vstřebat, natož začít tak svatě žít. Ale s Bohem není nic nemožné a pokud bude On chtít, může nás uzdravit a darovat nám čisté srdce. Prosme o tu milost. Spojme se v modlitbě: 

Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Panno svatá a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, k Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účas na svých zaslíbeních. 

 

Zdroj obrázku v perexu: www.spolcs.cz