Na letošní pěší pouť jsem vyrazila s několika důležitými úmysly, přičemž se během putování vykrystalizoval nejpalčivější z nic - kdo jsem já? ... jedno dopoledne, kdy jsme se modlili rozjímavý růženec s texty z brožurky Do boje s růžencem od Štěpána Smolena, přišla překvapivě náhlá a přesná odpověď.

Jsem svalnatý snílek. 


Do boje s růžencem

zdroj: obalkyknih.cz

Co to znamená? Ve zmiňované brožurce každému desátku předchází text, ve kterém se mluví o protivníkovi, který nám může křížit cestu k Bohu. Jenže tím protivníkem není nikdo jiný, než my sami, resp. určitá část našeho já, která svými postoji či chováním odvrací náš pohled od Boha. V jednom z těch textů se mluvilo o protivníkovi jménem Svalovec. Je silný, ukazuje svaly, což nemusí být nutně špatně, ale jde o to, že Bůh nás chce vidět celé - i s našimi slzami, s našimi slabostmi, čehož Svalovec není schopný, takovému pohledu se brání. Myslí si, že všechno zvládne sám, že to ustojí, že pomoc nepřijde. Přitom by stačilo si přiznat, že jsem i citlivý slabý jedinec, který potřebuje pomoc. A nejen sobě to přiznat, ale především to vyznat před Bohem a cele se mu odevzdat. Aneb jak radí Smolen - zbraní je pokora

Před jiným desátkem se mluvilo o Snílkovi. Je stále myšlenkami někde pryč - v budoucnosti, v minulosti, ve snách, v představách "cobykdyby", a tak mu skutečný život protéká mezi prsty a kapky drahocenného času zůstávají neproměněny. Není schopný se radovat z přítomného, vidět své reálné možnosti, chopit se příležitosti (ach, jak dobře to znám!) neustále jen sní, jak to mohlo/mělo být a jak by to mohlo být...). Proti tomuto protivníkovi je zbraní přítomný okamžik

 

"Přítomný okamžik" - dlouhou dobu pro mě toto sousloví mělo příchuť "zbožné fráze", ale začínám si uvědomovat vážnost jeho obsahu. Přítomnost - každé jedno malé rozhodnutí, jeden malý krůček dopředu. Kéž by se mi více dařilo žít svoji přítomnost s Bohem, cítit, že nejsem sama, že nemusím spát, ale můžu se probudit a vykročit po boku Bojovníka, který mi pomůže dobojovat všechny moje zápasy, pokud mu je s důvěrou odevzdám.