Vždy, když přijíždím do Brna a klíči odmykám můj privát, mám příležitost si s velkým vděkem vzpomenout na sv. Antoníčka. Na toho, který mě doslova nenechal na holičkách a pomohl mi v nouzi nejvyšší.

To bylo tak...

Sv. Antonín


 

Bylo léto, byly prázdniny a já se už druhý týden "smažila" v táborové kuchyni a kromě zápisu na vysokou školu šly veškeré starosti ohledně budoucího studia stranou. Čím se také znepokojovat? Učebnice - to až se rozběhne škola, jízdné - zvládnu na konci prázdnin... co ještě? UBYTOVÁNÍ! Měla jsem to vymyšlené krásně - škola na Poříčí >> bydlení u sester na Poříčí. Krásná představa bydlet za 2000,-  na sestrami ověřeném pokoji, chodit do školy pouze přes most... Jenomže za představa se brzy rozplynula.

Když jsem se totiž odhodlala jim zavolat, zbýval z července sotva jeden týden a sestřička, ač velmi milá, mě bohužel musela říci, že klášter je už beznadějně plný. "Ale když někdo vypadne, jste první náhradnice!" Největší lekce pro mě byla, když sestřička prohlásila - kdybyste zavolala alespoň o týden dříve, ještě se to hodně proměňovalo, ale nyní už doopravdy místo nemáme. Doma mi totiž zařizování ubytování často připomínali a já je neposlechla. No jo, ale co teď?!

S malou nadějí jsem obepsala ostatní kláštery, které poskytují dívkám ubytování, ale všude již bylo plno. Ne, že bych se bránila privátům, ale to víte - Brno, to je pro chudou studentku finančně velké sousto a doufala jsem, že bych našla něco levnějšího. Rozhodně jsem nechtěla bydlet za víc jak 3000,-. Tak jsem rozhodila všemožné sítě. Něco jsem si dokonce rozjednala, ale hodně jsem se potýkala s komunikací. Například jsem si myslela, že si u jednoho pána byt pouze zarezervuji (pro sichr), ale když i onen pán obratem zavolal, velmi rychle jsem pochopila, že to takhle nefunguje. Byla jsem ze všeho docela vyjukaná.

...

Tuším, že to byl brácha, kdo mi poradil, ať se začnu modlit novénu ke sv. Antoníčkovi. Našla jsem jeden sešitek, ze kterého jsem se začala modlit. Den za dnem - doma, na brigádě, v kostele - kde jsem se stavila cestou domů - vždy úvahu, modlitbu, litanie a nakonec modlitbu ke sv. Antoníčkovi v naléhavé záležitosti. Mezi tím jsem se stále sháněla, kde se co nabízelo. Zabrousila jsem i do univerzitního systému, kde jsem objevila nabídku ubytování za 2100,- Hned jsem tam napsala a slečna mi dala kontakt přímo na majitelku. Paní byla velmi vstřícná a dokonce s vědomím, že pokojík je malý pouze s provizorním kk a malou koupelničkou nabídla snížení ceny na 2000,- Zeptala jsem se spolužačky, jestli do toho se mnou půjde a ona nadšeně souhlasila, jelikož celé léto jezdila po táborech a neměla čas si něco shánět, takže paráda. Docela rarita asi byla, že jsme se na "byt" ani nejely podívat, protože se nám to vůbec nehodilo a z fotek to vypadalo přijatelně. O to větší překvapení bylo, když jsem se tam poslední den před školou nastěhovala. A příjemné! Pokoj je útulný, vůbec nepůsobí nějak přeplněně, je tam dostatek úložného prostoru, velké psací stolky, šalinou max. 15 min. od školy, a vůbec - prostě paráda! 

 

Až za několik dní mi došlo, jaký je to vlastně zázrak! To sv. Antoníček se postaral. Najít v Brně slušné privátní ubytování za výše zmiňovanou cenu - to by jinak nebylo v mých silách.

A proto Ti, sv. Antoníne, ještě jednou moc děkuji za to, žes mě nezklamal. Že ses postaral! A děkuji i Tobě, Bože, že plníš svoje přísliby a naše modlitby i přímluvy svatých nenecháváš bez povšimnutí, ale že o svoje děti i dnes pečuješ! Tobě buď čest a chvála na věky, amen!

A tak, pokud i vy aktuálně řešíte nějaký naléhavý nebo i dlouhodobý problém, obraťte se s důverou ke sv. Antonínovi. Věřím, že i Vás stejně jako mě v nouzi nenechá... :)

________

 

Modlitba ke sv. Antonínovi v naléhavé záležitosti

Svatý Antoníne, ty jsi byl ve svém životě znám láskou k Bohu, velkými ctnostmi a horlivou péčí o blaho bližních. Prosby o pomoc k tobě nikdy nebyly vysílány nadarmo. Potřebným jsi vždy přispěl na pomoc a konal jsi i zázraky, takže nemocní byli uzdraveni, ztracené věci byly nalezeny a záležitosti, které se zdály být neřešitelné, byly na tvou přímluvu vyřešeny. Nikdy jsi nenechal bez útěchy ty, kteří se k tobě utíkali v úzkostech a beznaději. Proto k tobě přichází, svatý Antoníne, a plný důvěry tě prosím o pomoc v této záležitosti (...). Zdá se mi, že jen zázrakem by mi mohlo být pomoženo, ale cožpak jsi z lásky k potřebným nevyprosil i zázraky? Buď, prosím, mým prostředníkem u Dítěte Ježíše, které chováš na svém srdci. Ty jsi vždy soucitně přijímal prosebníky, neoslyš ani mou naléhavou prosbu a pomoz mi svou přímluvou. Ježíš se narodil jako chudé dítě; pro lásku k němu jsi, svatý Antoníne, miloval chudobu a láskyplně pečoval o chudé a potřebné. Proto slibuji, že na poděkování za vyslyšení své prosby jim přispěji peněžním darem podle svých možností. Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.