Nejnovější Poselství z Medžugorje


 

Mirjana during an apparition

Drahé děti. Když s mateřskou starostlivostí hledím do vašich srdcí, vidím v nich bolest a trápení; vidím zraněnou minulost a neustálé hledání; vidím svoje děti, které chtějí být šťastné, ale nevědí jak. Otevřte se Otci. To je cesta ke štěstí – cesta, kterou já vás chci vést. Bůh Otec svoje děti nikdy nenechává samotné, zvláště ne v bolesti a zoufalství. Když to pochopíte a přijmete, budete šťastní, a skončí vaše hledání. Budete milovat a nebudete se bát. Váš život bude naděje a pravda, která je můj Syn. Děkuji vám. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil. Nesuďte, protože všichni budete souzeni. 
 
Ještě mě k tomu napadá věta, která je všeobecné známá a o které jsme se zmínili dnes v češtině: „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.” (sv. Augustin)