I já se letos poprvé vydala na Mladifest do Medžugorje a dovolte mi, abych vypustila do světa pár vlaštovek, které jsem si stihla chytit a uvěznit na papír :)

 

  • My jsme si nevybrali Pána, ale Pán si vybral nás. To je svatá pravda. My jsme si zasloužili pouze smrt, ale on si nás vybírá, abychom poznali jeho Lásku, a tuto Lásku předávali i dál.
  • Jak chcete mír ve světě, když nemáte mír v srdci? Člověk musí nejprve přijmout sebe sama, až potom může měnit svět. Podobně jak se mluví v Bibli: ... nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. (Matouš 7,5)
  • Stále říkáte, že na modlitbu nemáte čas, ale to není v modlitbě, ale v lásce. Kdo miluje, vždycky má čas. Kdo miluje, uděla pro druhého cokoli. Když dokážeme pro člověka zakusit trápení, co teprve Bůh pro nás? Poslal svého jediného syna, aby nás zachránil a my od něho odvracíme tvář. Co takhle se mu podívat do oči? Panna Maria řekla: Kdybyste věděli, jak vás miluji, plakali byste radostí. Panna Maria je jen krůček od Boha, dokážeme si představit, jak nás  miluje Bůh? V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.(1. Janův 4,9)
  • Otevřít svá srdce Kristu, odevzdat svůj život Bohu. Abychom tak jako svatý Pavel mohli říci: nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.(Galatským 2,20)
  • Modlete se v rodinách! Stále znovu a znovu nás vybízí Panna Maria. Sami nic nezmůžeme a rodina je ten první a nejbližší okruh lidí, ve kterém můžeme společně každodenně porážet (ale i nechat vyhrávat) zlo.
  • Toto je čas zodpovědnosti. Svět se řítí do záhuby. Sám sebe shazuje do propasti. Je čas zodpovědnosti nás, křesťanů. Protože na nás nejdříve by měla být vidět Boží láska a učení katolické církve. Je jen na nás, jak se ke svému úkolu postavíme.

A VĚDĚLI JSTE, ŽE

  • KRISTUS VSTAL ZMRTVÝCH! Jeden kněz řekl: Já skutečně vidím, že jste uvěřili v Krista ukřižovaného. Ale Kristus nejenže za nás umřel, ale také překonal smrt a peklo a vstal zmrtvých. Nebuďme jen křesťany Velkého pátku, nebuďme smutní. Uvěřme a radujme se, protože ďábel nemá rád radostné lidi. Ďábel nejprve usiluje o smutek v naší duši, protože když jsme smutní, jsme více zranitelní. Radujme se, radujme se, radujme se!