Radost ze života, radost z maličkostí, najít radost i v neštěstí, radovat se s přáteli, radostí zahnat smutek a samotu dnešní doby, radostným úsměvem přinášet světlo, které nehasne, radostí skákat až za strop... radost... radost... to, co dnes tolika lidem chybí, to, co dnes tolik lidí odmítá... radost - ne zábavu, radost - ne frajeřinu, radost - ne přetvářku, radost, upřímnou radost! Přeji vám takovou radost, jakou si přejete vy!

Mimochodem dovolte mi podělit se o radost z neděle, kdy jsem završila 16. rok života a započala 17. ... to tak letí...

 

 

Radost

Radost pro všechen lid,

to by přáním tvým i mým mělo být.

Vždyť obzvláště dnes nelze bez radosti žít,

a proto prosím, přines lidem tento lásky svit!

 

Radostně se na lidi kolem usmívat,

radost jim denně darem dát,

radost a pokoj jim ochotně přát,

ke štěstí a radosti druhým pomáhat.

 

Radostně život svůj žít,

radostně vstříc budoucnosti jít,

radost i v těžkých chvílích v srdci mít,

radosti plní tu pro druhé být!

 

 

(psáno pro http://poezieiproza.blog.cz)