Právě včera jsem se vrátila z tábora skupinky Marianek Panny Marie, Matky Čistého Srdce, z Mašovic. Moc se mi tam líbila všechna ta bohatost programu, která nezapomínala i na duchovní stránky.

Jednou z her, které mě zaujaly, byl Spisovatelský maraton, jenž obsahoval čtyři disciplíny. Jednou z nich bylo i složit básničku, jejíž každý verš by postupně začínal písmenky celé abecedy.

I naší skupince Lvíčat se podařilo něco vypotit a pokud vás výsledek zajímá, čtěte dále.

 

(Ještě malá poznámka, bylo nám dovoleno, aby hlásky "Ď", "Ť" a "Ň" byly nahrazeny změkčující slabikou, např. di-, ti-, ni- )

 

Až uslyšíš výkřik srdce,

Běž pro svou lásku klidně, lehce

Celým světem někam dál,

Čeho by ses přece bál?

 

Dobrou radou všem pomáhej,

Ďíky Bohu často vzdávej.

Eva sice první zhřešila,

Falešně k Adamovi s jablkem přišla,

 

Grázl sám jak by jí radil,

Hříšnou mysl v hlavě vzbudil.

Chybovat je ale lidské,

I svatí zmatlali to leckde.

 

Ježíš sám ale z nebe přišel

K lidem, aby v nich lásku našel.

Lidé ho prvně odsoudili,

Mistra svého na kříž pověsili.

 

Následně však uvěřili,

Ňičím znejistit se nenechali.

O Ježíši, Lásce, svědčí,

Pravou vírou, stále větší.

 

Qualbertský svatý Jan se také k víře hlásil,

Rád životem svým Pána Boha uctil.

Říkal Bohu o svých trablích,

Svěřoval se v těžkých chvílích.

 

Šálit ďáblem nenechal se,

Trablím, žalu nepoddal se.

Ťěžký hřích s důvěrou přiznal,

U nevěřících víru vyznal.

 

Ve svatých vždy oporu máme,

Wolfgang svatý také naši prosbu přijme.

Xaverský František rád nás povzbudí,

Yzopem nás náš Pán pokropí.

 

Zůstane v nás jen Pán Ježíš náš,

Život v nebi skrze něj jistý máš!