Postřehy z 1. přednášky na Adventní duchovní obnově v Břežanech s Adamem Ruckim. Velmi charismatický kněz!

 


Úryvek z bible: řím 5.kapitola

Heslovitě zapsané myšlenky:

 • Nechat Bohu své hříchy a "utéct"
 • Bůh nám dává svou spásu ZADARMO, naše skutky nás do nebe nedostávají
 • Hledejte Boží království a spravedlnost, ostatní vám bude dáno.
 • Vcházíme do nebe skrze Ježíše Krista
 • "Pane, zachraň mě!" vztažená ruka je VÍRA
 • S vyznáním hříchů nemusíme čekat na zpověď. Můžeme je ze srdce vyznat pod křížem u Kristových nohou, a proto snižme na stěnách domů své kříže!
 • Když odevzdáme Bohu své hříchy, tak zmizí a už NEJSOU!
 • Maří Magdalena padla Ježíši k nohám a jako první hlásala víru.
 • Když si myslíme "hlavně skutky," dostáváme se do pozice, že nechceme být závislí na Bohu, a to je špatně!
 • Buďme jako DĚTI, které nemají zásluhy, ale přiházejí žádat v jednoduchosti
 • Nelpěme na svém bohatství, dejme Boha na první místo
 • Zkroušené srdce, ráj pro boha!
 • První svatořečený byl lotr po pravici, zachovejme se jako on!
 • -Když si na Boha uděláme čas, tak nám dává zadarmo!

 

Při první přednášce otec Adam vyprávěl také zajímavý příběh:

V jedné vesnici žil pan faráž, který měl problém s alkoholem. Stále znovu a znovu upadal do opilosti. Jednou při kázání se rozplakal a říká, aby mu lidé pomohli. Celá farnost se tedy zmobilizovala a vroucně se modlila k Bohu. To mělo za následek to, že se uzdravil nejen pan farář, ale i sedm dalších chlapů ve vesnici.

 

Tento příběh se mi velmi líbí, co takhle to občas natřít ďáblovi a vzít do rukou růženec? Bůh i Panna Maria budou mít jistě radost...