Musím tedy říct, že mně osobně už ta volební kampaň leze docela krkem. Je to hrůza, ve schánce každý den nové volební noviny, na kterých je (snad ne) jediné plus to - že jsou zadarmo, nedojedete do vedlejšího města, abyste nepotkali nějakej billboard s politiky, ale nejvíce mi na tom vadí jedna věc. Přijde mi, že drtivá většina politických stran nemají jinou zbraň, než zesměšňování své konkurenční strany. Pak vznikají ty hrozné urážlivé a zesměšňující plakáty, různé slogany a všelijaké jiné nesmysly. Přijde mi, že strany už "nesoutěží" o to, nalákat co nejvíce lidí na svůj dorý program, ale naopak soutěží o to, kdo druhou stranu nejvíce osočí a zesměšní. Je to hrůza! Ani se nedivím těm lidem, která tato kampaň od volení zrazuje. JAké štěstí - že mi ještě není 18....

 

Ovšem, je potřeba k této situaci přistupovat trochu zodpovědněji, než se na volby vykašlat, protože všichni víme, jak to pak dopadá. Ale koho volit? Přiznám se, že sama se příliš v předvolebních slibech stran nevyznám a ani zde nechci nikoho přesvědčovat o tom, koho má volit, jen vás chci poprosit - nehádejte se už a radši se modlete! Kde jinde už hledat pomoc, než u Boha? Je přibližně týden před volbami a myslím, že hádek už bylo dost. Každý by se měl raději zamyslet - KOHO BUDU VOLIT? Je to doopravdy správné rozhodnutí? Co mi tato strana nabízí a jaké jsou její klady a protiklady. A SOUHLASÍ S MÝM ROZHODNUTÍM BŮH?

 

Česká biskupská konference vydala (nejen) k tomuto těžkému období modlitbu. Máme jedinečnou příležitost ukázat, jaké společenství dokážeme všichni věřící vytvořit a místo věčných hádek bychom se mohli tuto modlitbu každý den pomodlit. Každému by mělo jít o zájmy svého státu, ale křesťanům dvojnásob. Prosím vás - neklaďme Boha v této situaci až opět někam na poslední místo, ale naopak mu to všechno svěřme a on už se o nás postará...

 

A zde už ta modlitba:

Všemohoucí věčný Bože,

na přímluvu svatého Václava,

dědice české země,

přijmi naše prosby za ty,

kteří nám vládnou: dej jim

ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád,

hájí lidskou důstojnoust

a život každého člověka

od početí až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu

založenou na celoživotním

věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek

a svým jednáním dávají

dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,

probouzejí touhu po dětech

a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem

a veď ke svědomitosti,

abychom svým životem přispívali

ke šťasté budoucnosti národa

a zodpovědně rozhodovali.

O to prosíme skrze Krista,

našeho Pána,

Amen.