Zítra budeme psát ve škole slohovku  - úvahu. Máme možnost si ji připravit doma a mohli jsme si vybrat z cca 15 témat. Já jsem zvolila téma Čím je mi kniha...


Čím je mi kniha

Díky tomu, že v naší početné rodině jsem v pořadí pátým dítětem a se sourozenci jsme si jako malí často hrávali na školu, jsem se naučila číst už v předškolním věku a od té doby mě kniha provází.

Čím je mi kniha? Můj vztah k této jedinečné  věci se nedá vyjádřit jedním slovem, a své pocity proto musím rozdělit do několika odstavců.

Knihu považuji za svou kamarádku, která se mnou sdílí své příběhy. Svěřuje mi osudy, učí mě různým věcem a dává mi svá ponaučení a rady. Je otevřenou vypravěčkou, která neskrývá žádné podrobnosti a příběh vložený do paměti svých listů nepřekrucuje, ani nezkrášluje.

Kniha je také bránou do duše spisovatele. Skrze knihu se dostávám do jeho srdce. Když pročítám řády, jak bych otáčela listy jeho knihy přání, splněných i nesplněných snů, jeho pocitů a pohledů na svět, jeho přiznání k určité věci, nebo dokonce knihy jeho vlastního života. Spisovatel vždy do svého díla vloží něco ze sebe, ze svého okolí a z toho, co prožil. Znám to z vlastní zkušenosti a mnohokrát se mi to potvrdilo.

Kniha také vede svého čtenáře k rozvoji fantazie, protože nikdy není nic popsáno do posledního puntíku. Co si vybavíme, když se řekne například "moudrý člověk"? Někdo si představí starého muže s bílými vlasy, jinému zase vyvsstane na mysly obraz mladého muže, který má mnoho vědomostí. Nazvala bych knihu jakýmsi "rájem fantazie", protože se zde protíná spisovatelova a čtenářova představa, která se sice u každého člověka liší, ale v knize se zvláštním způsobem spojuje.

Kniha je také mým zatím nesplněným snem. Velmi ráda spisuji různé příběhy a básně, ve kterých se velmi často promítají mé vlastní myšlenky a pocity. Nejraději píši spontánně, větu za větou, jak mě právě teď napadne, ale tento styl je dobrý pro psaní krátké prózy, proto je mnoho mých dílek neukončených a můj sen stále vzdálený.

Má ale dnes vlastně spisovatelská činnost smysl? Zdánlivě význam knihy upadá, ale myslím si, že toto zdání není úplně pravdivé. Znám několik lidí, kteří raději otevírají knihu, než zapínají televizi, právě třeba proto, že filmy a seriály příliš svazují jejich představivost, zato kniha ji většinou nechává volný průběh. Kolikrát film nedokáže přesně vyjádřit to, co  v knize pochopíte ze dvou řádků. Téměř vždy, když se natáčí film podle knihy, je film spojen s nižší kvalitou vzhledem ke knize. Myslím si, že čtení knih je důležité nejen pro rozvoj naší fantazie, ale i pro zvýšení jazykového citu, který mnoha dnešním dětem chybí.