Další text, k mé písni. Tu jsem složila asi před dvěma až třemi lety, nejsem si jistá, možná už dřív, bohužel jsem ztratila text, tak snad si ji ještě dobře pamatuji :-) Jen už sem envěděla jaký měla název, tak jsem ji v nadpisu pojmenovala podle prvního verše :-)


1. Děkujem ti Bože za vše,

Nejvíc za tvého Ježíše.

Který náš svět vykoupil

a tímto z všech hříhů očistil.

 

Ref: Ale to už bylo dávno,

od té doby svět se proměnil.

A to Ježíšovo ráhno,

ani zaplatit už nestačil.

 

Co udělal pro nás zázraků,

náš Pán a Spasitel,

co promodlil se pro nás večerů,

náš dobrý Učitel.

 

Ref:

 

Alespoň teď mu to nahraďme,

tu jeho oběť převelikánskou.

A všichni se hodně modleme,

také s jeho Matkou nebeskou.

 

Ref2: Teď začnem všichni nový život,

modlitba nás promění,

Bůh nám dá svou velkou milost

a nebem za naši víru odmění.