Ku příležitosti roku sv. Pavla se teď scházíme skoro každé úterý a probíráme různý informace o sv. Pavlovi a tak se vlastně připravujeme na soutěž.

V listu Římanům je opravdu dost zajímavých vět, tak vám jich tu sem několik píši.. :)


Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jím přístupné, Bůh jim to přece odhalil.

Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti...

Bůh nikomu nestraní.

Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši.

Boží láska je nám vylita do našich srdcí skrze  Ducha svatého, který nám byl dán.

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve. Budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozhojnila milost.

Když Kristus zemřel, zemřel hříchu jednou pro vždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši.

Buď otročíte hříchu a to vede ke smrti, nebo posloucháte Boha a to vede ke spravedlnosti.

Dát se vést sobectvím, znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

(je jich ještě mnohem víc, ale myslím, že pro dnešek stačí... pokračování tedy příště... :))