Po dlouhé době jsem se rozhodla, že sem opět vložím pár vtipů. Tentokrát jsou z Nezbedy...

Učitel ukazuje v hodině přírodopisu žákům vycpané zvíře:

"Tak, kdo mi poví, co to je?"

"To je prosím hranostaj lesní," ozývá se z první lavice Pepík.

"No výborně. A podle čeho jsi to poznal?"

"Podle té cedulky na podstavci."

 

"Tatí, je krásný den?"

"Do prčic, proč se každý den tak hloupě ptáš?"

"Víš tati, pan učitel říkal, že se jednoho krásného dne z toho mého hloupého vyptávání zblázní."