Jak se postit

 

Mt 6,16-18

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukatovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři si hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

 

 

Teď je tato Ježíšova rada velmi aktuální! Je Postní doba = čas odříkání! A Měli bychom vědět, jak správně se postit, proto je tento článek momentálně velmi důležitý….

Myslím, že se nevztahuje jen na půst újmy, ale i na půst třeba od televize. Když si ho dáme, většinou pak bloumáme po domě a tváříme se znuděně, aby šlo co nejvíc poznat, jak nám ta televize chybí… Ale místo koukání do bedýnky se dá dělat spoustu věcí, třeba plést náramky přátelství, háčkovat, nebo jít ven,… nebo se pomodlit!

Dávejme si pozor, abychom neukazovali příliš najevo svoje postění… Když ty se postíš, potři si hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.