KVÍZ
Ověřte si své znalosti v několika otázkách!


Získejte nový přehled!
Zjistíte něco, co jste doposud nevěděli?
Zapalte svůj mozek a hurá na prvních deset otázek, dnes z okruhu HISTORIE, na téma Starověký Egypt!!!
anch


  1. Část těla boha Hóra se stala sybolem ochrany: byla to jeho ruka, srdce nebo oko?
  2. Egypťané neznali papír. Používali pergamen nebo papyrus?
  3. Byl jméno bohyně nebes Šút, Hút nebo Nút?
  4. Je Velká pyramida vyšší než londýnská katedrála sv. Pavla?
  5. Proč byli mumifikovaní i ibisové?
  6. Symbolizoval staroegyptský kříž anch život, lásku neb Slunce?
  7. Jak se jmenovala poslední egyptská královna řed podrobenm Egypta Římany proslavená svou krásou a osudovm půvabem?
  8. Znáte jméno faraona, jehož hrob jako jediný unikl vyloupení starověkými vykrádači hrobů?
  9. Byli faraonové pohřbíváni na východním nebo západním břehu Nilu?
  10. Kým byli faraonové?

(Kvíz vytvořen podle knihy 1001 otázka a odpověď)