Jarní den 

Až uslyšíš zpívat skřivánka,

na zemi malý květ,

a až rozmrzne studánka,

to probudil se svět.

 

Až spatříš kvítek sněženky,

až zanotuje pták

a čerstvý lístek malinký

ukáže ti svůj frak.

 

Jaro přišlo, radujte se!

I sojka už si zpívá v lese,

mraveneček kládu nese,

radujte se, radujte se!