Byla už úplná tma, ale nikomu s kupodivu nechtělo spát. Šli dlouho. Nejprve cesta vedla hustým, zdravým, jehličnatým lesem, ale potom se krajina začala měnit. Stromy začaly řídnout a brzo před sebou spatřili kraj. Začalo se pomalu rozednívat.

Jen vystoupili z lesa, otevřela se před nimi nádherná krajina a jelikož byly Janča s Nikol vepředu, viděly tu krásu nejlépe ze všech.. Před nimi se rozléhaly obrovské louky a pláně, sem tam uviděly nějaký lesík a tam, úplně vzadu, viděly lesknout se moře. Byly by se na tu krásu dívali do nekonečna, jenže řidič je opět začal napomínat a nadával.Janča a Nikol spolu nemluvily, ostatně ani nemohly, řidič by hned spustil další nadávky a o to holky fakt nestály. Ale Janča přemýšlela. Jak se to mohlo jen stát, vždyť nasedali do autobusu a když se vzbudí, jsou najednou v povoze. To přece nedává smysl. Nikdo je nikam nepřeváděl a najednou jsou všichni úplně jinde… Nebo převáděl? Že by tak tvrdě spali a ničeho si nevšimli? Ale ona si hned myslela, že to nebude jen tak, autobus neměl ani znak dopravní společnosti a ještě ke všemu jel bezmála o pět minut dřív… A tady ten řidič, nikdy ho neviděla, vypadá tak zvláštně, a kde vzal to oblečení, vždyť vypadá jak ze středověku… Hmm, středověk, bohaté panstvo a týraný lid. A také mnoho otroků… no jo, kam nás ten řidič vlastně vede? Sebrala všechnu odvahu co v ní byla a zeptala se: „Kam nás vůbec vedete?“

Nikol se podivila, kde vzala Janča tu odvahu vůbec promluvit a ještě ke všemu na řidiče… ale řidič kupodivu nevybouchl, ale odpověděl: „Na hrad přece, kam jinam?“

„Proč na hrad? Co tam?“ Divila se Janča nahlas.

„Co tam? Přece před knížete, buď budete mít štěstí a vezme si vás mezi své služebnictvo, nebo skončíte jako otroci!“ Odpověděl rázně řidič.

„Co že?“ Vykřikla zděšeně Nikol a mezi lidmi nastal opět šum.

„A co jste čekali? Náš kníže potřebuje otroky na stavbu svého nového sídla… A ticho tady bude!“ Už dočista řval, bylo vidět, že ho ty otázky zlobí. Všichni naráz utichli. Nikdo už se neodvážil ani promluvit, cítili v řidiči někoho vyššího a najednou si to u něho nechtěli pokazit, co kdyby je řidič u knížete pomluvil a on by je uvrhl do otroctví bez rozmyšlení? Teď mají alespoň jakous takous naději, že se dostanou mezi služebnictvo, ale i ta naděje byla malá…