Jen tak jsem projížděla Nový Zákon a našla jsem článek, který mě zarazil: (L 17,5-6) Výrok o síle víry

5Apoštolové řekli Pánu: ,,Dej nám více víry!" 6Pán jim řekl: "Kdybyste měli víru jako zrnko ořčice, řekli byste této  moruši" ,Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře', a ona by vás poslechla." 

 

Doopravdy mě to zaráží... copak máme tak malou víru? Naše víra není ani jako zrníčko hořčice?... Proč?...

Ano všude po světě je tolik nástrah a nebezpečí pádu, ale proč se nedokážeme zbavit těch pomíjivých a špatných věcí a přilnout k  Bohu?...

myslím, že nebude od věci, když sem přepíši i krátkou poučku, která je v NZ pod tímto článkem: 5 více víry: Ježíšovy požadavky je možné splnit jen na základě veliké víry. 6 zrnko hořčice: příslovečně malé, ... i s kořeny: Obraz má ukázat sílu a účinnost veliké víry, která může změnit i to, co  je přirozeně nemožné.

 

Tak teď jsem si to i sama sobě trochu vysvětlila... :)

 Píši to stále dokola, ale velká je i síla upřímné modlitby. Což není na světě tolik vymodlených zázraků? I třeba malých, ale zázraků?... Je, ale lidé to často berou jako šťastné náhody  a nepřipouští si, že je to jen a jen vůle Boží...! I modlitba posiluje a upevňuje naši víru...