Jak jistě všichni ví, blíží se Vánoce. A nebojím se říct, že už nám takřka klepají na dveře. Doma vrcholí přípravy. Uklízí se, vaří, peče a někteří ještě shání na poslední chvíli vánoční dárky. Mnohdy se v takovém shonu také něco nepovede a to je pak už celý den  mrzutý. Jsou však (nebo měly by být) také chvíle, kdy všechno ztichne a rodina zasedne k Adventnímu věnci u kterého se postupně zapalují čtyři svíce. Může se přečíst něco pěkného a pomodlit se alespoň desátek růžence. Avšak nezanedbáváme pro samé starosti a málo času tuto chvíli?

Myslím, že každá rodina by si mohla najít alespoň půl hodinky času a pomodlit se. K čemu je tady asi Advent? V Adventu máme svá srdce připravovat na příchod Páně. Máme se zamyslet sami nad sebou a snažit se dohnat nebo napravit naše nedostatky. Před Vánocemi vždy bývá možnost svátosti smíření. Většina lidí ji také využije. Ale je to něco platné, pokud se nedokážeme připravit pořádně? Každý se musí zamyslet sám nad sebou…