Rozhovor dvou myší

Byly jednou dvě myši. Jedna myš bydlela v kostele a ta druhá ve sklepě rodinného domu. Ta ze sklepa vždy nosila té kostelní myši jídlo.

Jednou ta domácí myš povídá té druhé: ,, Kdybys bydlela u mě ve sklepě, tak se nemusíš vůbec o jídlo starat, tam máš vše, nač si vzpomeneš, od sýrů až po bůček. Tam by se nažralo tolik myší a ty tady kysneš o hladu, pojď a přestěhuj se ke mně."

,, Ale zde v kostele je tak krásně, hlavně v neděli. To se rozezní celý kostel písněmi a modlitbami. No kdbys to slyšela. A ty příběhy co se čtou z té veliké knihy! Myslím, že se jmenuje Bible. Však se pojď někdy podívat a taky se ti odtud nebude chtít."

,,Ty jsi tak hloupá, a k čemu ti to je? Já se taky doma dobře bavím. Můžu se dívat i na televizi a poslouchat rádio. To máš všude. A kdybys věděla, jak lidé vámi kostelními myšmi pohrdají. Kdyžje někdo chudý, tak mu říkají, že je chudý, jako kostelní myš! To kdyby ses přistěhovala ke mně, tak tam by ti bylo líp."

,,Že lidé říkájí, chudý, jako kostelní myš? Tak to ti, kdo to říkají jsou hloupí. Nikdo není tak bohatý, jako kostelní myši. Ano, je sice pravda, že jídlo se nám tu shání těžce, ale my jsme bohaté jinak. Ale to bys ty, domácí myš, asi nepochopila! A stejně, vás se lidé snaží ze sklepů vyhnat, ale nás odtud nikdo nevyhání.

Jednou se v příběhu četlo, že nejen jídlem jsme živi, ale i slovem Božím. Nevím sice, co to přesně znamená, ale mě tady v kostele je dobře. A když mi budeš i nadále občas nosit nějakou tu večeři, tak mi bude dobře. Však se také někdy příjď podívat a nebude se ti chtít zpět."


Dalo by se říct, že kostelní myš v příběhu představuje nějakého křesťana a domácí myš obyčejného nevěřícího člověka. Nevěřící člověk, který nechápe víru se snaží přesvědčit křesťana, aby s vírou přestal. Říká mu nepěkné věci, které lidé často říkávají o křesťanech.
Kostelní myš na slova, že je někdo chudý jako kostelní myš odpovídá, že kostelní myši nejsou vůbec chudé.
A Co znamená, že nejen chlebem budeme živi?To už asi mnozí víme.
Myš chtěla ještě říct, že kostelní myši mají velký zážitek z toho co se v kostele děje. Že jsou bohaté duchem. Náhle se však zarazí, protože si uvědomí, že ta domácí myš tomu nemůže rozumět.
Křesťan je obohacen o Boží slovo, které nám pomáhá křesťany být. Někdy, když však máme podávat svědecví nevěřícím lidem, také couvneme a než bychom něco složitě vysvětlovali řekneme: ,,Tomu ty nemůžeš rozumět.
Snažme se ovšem tuto frázi moc nepoužívat a nebojme se předávat Boží slova dál.