ÚVODEM: KDYŽ OD NÁS ODEŠEL STARÝ PAN FARÁŘ, ZBYLO PO NĚM NA VELKÉ FAŘE HODNĚ VĚCÍ. MEZI NIMI BYLA I KAZETA DO RÁDIA, KTERÁ SE JMENOVALA O MODLITBĚ, MOC BYCH VÁM PŘÁLA, ABY JSTE JI SLYŠELI, TAK VÁM TADY ALESPOˇN PÍŠI NĚKOLIK PŘÍBĚHŮ Z TÉ KAZETY. TENTO JE O OTČENÁŠI. ZDE PŘEDSTAVUJÍ MALÁ PÍSMENA DÍVKU, KTERÁ SE MODLÍ SVOJI DENNÍ MODLITBU A VELKÁ PÍSMENA BOHA, KTERÝ JÍ DO JEJÍ MODLITBY VSTOUPIL. JEN BYCH SE CHTĚLA JEŠTĚ OMLUVIT, ZA NESPOŘÁDANOST ODSTAVCŮ A VŠEHO DALŠÍHO


 

Otče náš, jenž jsi na nebesích... ANO? Nepřerušuj mě, modlím se... ALE TYS MĚ VOLALA. Volala?! Tebe?! Ne! Nevolala jsem tě. Modlím se... Otče náš, jenž jsi na nebesích... NO VIDÍŠ, ZASE JSI MĚ VOLALA, ZNOVU! Co jsem udělala?! VOLALA JSI MĚ.ŘEKLA JSI: OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH. NO A TO JSEM PŘECE JÁ! TAK JSEM TADY. Ale já nic nechci. Říkala jsem jen svou denní modlitbu. Vždycky to tak říkám. Dělá mi to dobře. Jako bych udělal nějakou práci. NO TAK DOBŘE, TAK TEDY POKRAČUJ... Posvěť se jméno tvé.. POČKEJ, POČKEJ, CO TÍM MYSLÍŠ? Čím?! NO TÍM POSV̡T SE JMÉNO TVÉ. To znamená, to znamená..., ale já vlastně ani nevím. Proč to chceš vědět?! Já to nevím! Je to prostě část modlitby. No a, co to teda vlastně znamená? TO ZNAMENÁ ČEST, SVATOST. To dává smysl, ale já jsem o tom vlastně nikdy nepřemýšlela. Ale počkej, já se musím modlit... Příjď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi... OPRAVDU TO TAK MYSLÍŠ? Jistě, a proč ne? A CO TÍM VLASTNĚ MYSLÍŠ? CO S TÍM UDĚLÁŠ? Co udělám, co udělám.. nic! Myslím si prostě, že by bylo dobré, kdybys řídil všechno tady dole, jako to řídíš tam nahoře. A ŘÍDÍM TAKÉ TEBE? No, chodím do kostela. NO POČKEJ, POČKEJ, TO NENÍ TO, NA CO SE TĚ PTÁM, CO TVOJE ZLOBA? CO TVOJE ŠPATNÉ TOUHY? VÍŠ, ŽE TI TO PŘINÁŠÍ HODNĚ TRÁPENÍ. A PAK, ZA CO UTRÁCÍŠ SVOJE PENÍZE? ŘEKNI MI, JAKÉ KNÍŽKY ČTEŠ? NA JAKÉ FILMY TO KOUKÁŠ? Hele, přestaň mi vyčítat! Nejsem o nic horší, jako ti ostatní. Jako kdokoliv z těch, kdo jsou v kostele. Tak nevyčítej. NO PROMIˇN TEDY, JÁ JENOM MYSLEL, ŽE JSI PROSILA, ABY SE STALA MÁ VŮLE. A ABY MOJE VŮLE MOHLA BÝT I NA ZEMI SKUTEČNĚ PRAVDOU, NO POTOM MUSÍM ZAČÍT U TĚCH, KTEŘÍ SE MODLÍ. U TĚCH, KTEŘÍ ZA TO PROSÍ. TAK, JAKO PRÁVĚ TEˇD TY. NO ŘEKNI MI, KDE JINDE MÁM ZAČÍT? No dobře, vím, že nejsem dokonalá, mám chyby. Teď, když se o tom zmiňuješ, možná bych mohla jmenovat i něco dalšího. I JÁ BYCH TI MOHL ŘÍCT. Nikdy jsem o tom tak moc nepřemýšlela, víš, nemám moc čas, ale když už jsi mi skočil do mé modlitby, mohla bych se některých věcí zbavit. Byla bych možná svobodnější. NO VÝBORNĚ, KONEČNĚ SE K NĚČEMU POŘÁDNÉMU DOSTÁVÁME! CHCEŠ? BUDEME SPOLUPRACOVAT. TY A JÁ. SPOLU TO MŮŽEME DOKÁZAT. A TEˇD POJˇD A CHVILKU O TOM PŘEMÝŠLEJ...