Šťastný může být jen ten, kdo skutečně miloval jen jednou v životě.

(William Shakespeare)

Velký strom roste po staletí a během pár minut je možné ho skácet. Vichřice o síle tornáda dokáže za hodinu srovnat se zemí obrovský les. Dobrý člověk je v prvním žalmu přirovnáván ke stromu zasazenému u vodních proudů: dává své ovoce v pravý čas, listí mu nevadne, vše, co podnikne se mu daří. Naopak člověk zlý, svévolník, je jako pleva hnaná větrem nebo jako strom, který není s to odolat vichřici. Zmítá se ve zlých úmyslech a jeho duše nenalezne pokoje.

Dnes se podívám na své kořeny a zamyslím se, jestli jsem zasazen u dobré vody.