DRAHÉ DĚTI!

VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE PRACOVALI NA OSOBNÍM OBRÁCENÍ. JEŠTĚ JSTE DALEKO OD SETÁNÍ S BOHEM VE SVÉM SRDCI.PROTO TRAVTE CO NEJVÍCE ČASU V MODLITBĚ A KLANĚNÍ JEŽÍŠOVI V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ AŤ ON VÁS MĚNÍ A VLOŽÍ DO VAŠICH SRDCÍ ŽIVOU VÍRU A TOUHU PO VĚČNÉM ŽIVOTĚ. VŠE JE POMÍJIVÉ, DÍTKA, JENOM BŮH JE NEPOMÍJIVÝ. S VÁMI JSEM A LÁSKOU VÁS POVZBUZUJI. DĚKUJI VÁM, ŽE JSTE PŘIJALI MOJI VÝZVU. (zprvy z Medugorje)